Thêm ngân hàng nhận hỗ trợ vốn từ BIDV

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thêm một ngân hàng thương mại nhận hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) với hạn mức 5.000 tỷ đồng.

Ngày 12/11/2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký thỏa thuận hợp tác song phương với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank).

Thông cáo từ BIDV cho biết: “Thỏa thuận hợp tác này được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đối tác hợp tác toàn diện, lâu dài và cùng có lợi, nhằm mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập”.

Theo nội dung thỏa thuận, BIDV và Ficombank sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ; hoạt động thanh toán và cung cấp dịch vụ ngân hàng; hoạt động tài trợ; hoạt động ngân hàng bán lẻ; kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ; trao đổi và cung cấp thông tin, đào tạo và các quan hệ hợp tác kinh doanh khác trên cơ sở với nhu cầu và khả năng của mỗi bên phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, BIDV cam kết hỗ trợ Ficombank hạn mức tín dụng đến 5.000 tỷ đồng. Hạn mức này sẽ được xác định cụ thể từng thời kỳ và được rà soát, điều chỉnh định kỳ theo quy định của BIDV và tùy thuộc vào khả năng của BIDV vào thời điểm hỗ trợ.

Trong lĩnh vực thanh toán và các dịch vụ ngân hàng, BIDV sẽ xem xét áp dụng các mức lãi phí phát sinh đối với tài khoản thanh toán của Ficombank đảm bảo tính cạnh tranh; hỗ trợ trong các dịch vụ ngân quỹ, thu chi tiền mặt; Ficombank cam kết lựa chọn BIDV là nhà cung cấp ưu tiên cho Ficombank và khách hàng trong các dịch vụ chuyển tiền quốc tế và tài trợ thương mại.

Trong lĩnh hoạt động tài trợ, hai bên sẽ xem xét tạo điều kiện để bên kia có thể tham gia các dự án đồng tài trợ; có thể ủy thác cho nhau trong việc cho vay, thu hồi nợ một số dự án đầu tư.

Trong lĩnh vực hợp tác hoạt động ngân hàng bán lẻ, hai bên sẽ phối hợp để cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: phát hành, thanh toán thẻ, chuyển tiền, hóa đơn và các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác.

Trong lĩnh vực hợp tác dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, hai bên sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ với các sản phẩm tích hợp bán chéo…

Trước đó, ngày 28/10/2011, BIDV cũng đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BacABank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank).

Về cơ bản, thỏa thuận giữa BIDV với BacABank và GP.Bank không khác với Ficombank, ngoài nội dung “cam kết hỗ trợ thanh khoản” (đến 3.000 tỷ đồng cho BacAbank và đến 5.000 tỷ đồng cho GP.Bank) với “cam kết hỗ trợ hạn mức tín dụng”.