Thí điểm công nghệ xử lý khói lò nung

Chia sẻ Zalo

Đề án “Thí điểm công nghệ xử lý khói lò nung gạch tại huyện Ba Vì và Phúc Thọ” vừa được UBND TP Hà Nội đồng ý về nguyên tắc, giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất các khu vực đủ điều kiện để dự kiến áp dụng trong giai đoạn 2012 - 2016, báo cáo UBND TP xem xét.

Thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã vẫn còn tồn tại các lò gạch thủ công nghiêm túc thực hiện quy định của Bộ Xây dựng và chỉ thị của UBND TP, phấn đấu hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công trong năm 2012.