Thí điểm giải quyết bảo hiểm xã hội một lần bằng chữ ký số

Đức Toàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định về Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động.

Quy trình này quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động (không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý), áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động và thực hiện trên Cổng Dịch vụ công.

Thí điểm giải quyết bảo hiểm xã hội một lần bằng chữ ký số - Ảnh 1

Theo Quy trình, người lao động kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

Người lao động không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong Cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử".

Cán bộ bộ phận "Một cửa" truy cập phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ để nhận hồ sơ, chuyển đến từ Cổng Dịch vụ công và kiểm tra nội dung kê khai tại Mẫu số 14A-HSB, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ để thực hiện. Nhận sổ BHXH bản giấy do người lao động gửi đến khi đã được giải quyết hưởng BHXH một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển Phòng Quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định cùng hồ sơ đã được giải quyết hưởng từ bộ phận hoặc Phòng Chế độ BHXH.

Cán bộ bộ phận hoặc Phòng Chế độ BHXH sẽ có thời hạn giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) có trách nhiệm xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình này; hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm nghiệp vụ.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) chủ trì xây dựng giải pháp tuyên truyền đến người lao động khi thực hiện thủ tục hành chính “Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động” trên Cổng Dịch vụ công, để khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, không hưởng BHXH một lần.