Thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc quận, huyện

Nguyễn Vũ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 4/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3406, thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (TTXDĐT) trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

 
Theo quyết định, thí điểm thành lập Đội Quản lý TTXDĐT trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 
Đội Quản lý TTXDĐT có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực TTXDĐT; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Đội có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm TTXDĐT trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm TTXDĐT theo quy định của pháp luật và theo quy định của UBND TP. Đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. Thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội theo quy định của pháp luật. Đội cũng được yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp các tài liệu như: Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dụng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình. Phối hợp lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý TTXDĐT trên địa bàn trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện…