Thí điểm xây "Cánh đồng mẫu lớn” tại miền Bắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn.”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" tại địa phương trong năm 2012 và các năm sau.

Ttrong đó, ưu tiên cây lúa và các cây trồng có thị trường, sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, trên cơ sở nông dân tự nguyện và sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông, đảm bảo hài hòa quyền lợi nông dân, cũng như của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia.

Việc xây dựng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" cần hướng tới các tiêu chí chủ yếu là có diện tích đủ lớn, được "dồn điền đổi thửa," cơ sở hạ tầng phù hợp để áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ; có doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông tham gia cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, đặt hàng và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khi nông dân có yêu cầu.

Bên cạnh đó, tổ chức vận động nông dân "dồn điền, đổi thửa," cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi trên cánh đồng mẫu lớn.

Cần khuyến khích triển khai và quản lý các hoạt động dịch vụ do hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong các khâu làm đất, giống, vật tư nông nghiệp từ gieo trồng đến thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Xây dựng các quy trình canh tác phù hợp trên cơ sở thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP). Ngoài ra, các địa phương cần ưu tiên ngân sách địa phương hỗ trợ xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn" trên cơ sở áp dụng chính sách đã có của Trung ương và địa phương về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, thông tin thị trường, đào tạo tập huấn; đồng thời xem xét ban hành các chính sách mới để triển khai thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" đạt kết quả tốt.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phong trào xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất lúa đã được phát động từ tháng 3/2011 tại các tỉnh Nam Bộ, bước đầu thu được kết quả khả quan.

Vụ Hè Thu năm 2011 đã có 6.400 hộ nông dân tại 13 tỉnh tham gia mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" với tổng diện tích 7.803ha. Trong vụ Đông Xuân 2012 cũng đã có 20 tỉnh thành tham gia với diện tích gần 19.000ha./.