Thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 31/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015); phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng cơ quan Văn phòng UBND TP quan tâm, quán triệt, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Văn phòng UBND TP đã duy trì thường xuyên các phong trào thi đua như: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”…tạo động lực và khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động, năng động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm tìm kiếm, bồi dưỡng, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 
Thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 1
Các tập thể cá nhân nhận Bằng khen và danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp TP.
Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong công tác và tôn vinh, khen thưởng, tiêu biểu như: Phòng Tổng hợp, phòng Tài nguyên-Môi trường, phòng Văn hóa-Xã hội, phòng Hành chính-Tổ chức, phòng Quản trị-Tài vụ… 

Ghi nhận thành tích đạt được, 5 năm qua, VP UBND TP đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; hàng chục tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và TP, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP, các bộ, ngành TƯ… trong các phong trào thi đua.

Giai đoạn 2015-2020, Văn phòng UBND TP tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong đó chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, trình độ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn phong trào thi đua theo các chuyên đề, nhằm hoàn thành cao nhất, chất lượng nhiệm vụ được giao. Trong đó, khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo về ứng dụng các cải tiến, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng công tác bình xét khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai minh bạch; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Đẩy mạnh phát hiện các nhân tố mới trong thi đua,  bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động không giữ chức vụ quản lý…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng TP đã trao Bằng khen của UBND TP cho 7 tập thể, 7 cá nhân; 3 danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp TP; và khen thưởng của VP UBND TP cho 14 tập thể, 145 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.