Thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 -18/12/2022).

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Tự vệ Nhà máy Y Hà Nội ngày đêm nêu cao tinh thần cảnh giác, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ gây tội ác ở Thủ đô trong 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN.
Tự vệ Nhà máy Y Hà Nội ngày đêm nêu cao tinh thần cảnh giác, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ gây tội ác ở Thủ đô trong 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN.

Đồng thời, khẳng định ý nghĩa thời đại, thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam, truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta. Nhất là của Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm phải có tính giáo dục cao, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Điều này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần