Thiếu hụt trên 6,8 tỷ kWh điện do thiếu nước

Chia sẻ

KTĐT - Cụ thể, mức nước các hồ thuỷ điện lớn như Hòa Bình, Trị An, Ialy, Đại Ninh thấp hơn từ 7-22m so với cùng kỳ năm ngoái.

KTĐT - Cụ thể, mức nước các hồ thuỷ điện lớn như Hòa Bình, Trị An, Ialy, Đại Ninh thấp hơn từ 7-22m so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 10 vừa qua, nước về các hồ thủy điện lớn thấp hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, mức nước các hồ thuỷ điện lớn như Hòa Bình, Trị An, Ialy, Đại Ninh thấp hơn từ 7-22m so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 10 tháng của năm nay, tổng lượng nước về các hồ thuỷ điện của cả nước hụt 37,3 tỷ m3 so với trung bình nhiều năm, tương ứng với sản lượng thủy điện thiếu hụt khoảng 6,84 tỷ kWh.

Để đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế và của người dân, 10 tháng qua, điện sản xuất và mua ngoài của EVN đã đạt mức trên 80,6 tỷ kWh, tăng 15,47% so với cùng kỳ, trong đó, điện sản xuất gần 49,3 tỷ kWh và điện mua ngoài trên 31,3 tỷ kWh. Riêng mua của Trung Quốc là 4,55 tỷ kWh.

Theo dự báo của EVN, trong tháng 11 này, tình hình cung cấp điện vẫn chưa được cải thiện.

Hệ thống điện quốc gia tiếp tục không có dự phòng và thiếu công suất đỉnh do các nhà máy nhiệt điện than mới vận hành chưa tin cậy, một số tổ máy nhiệt điện khác phải ngừng sửa chữa theo yêu cầu .

Trước tình hình này, EVN tiếp tục phấn đấu đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của xã hội. Trong đó, các nhà máy thủy điện được khai thác để đảm bảo tích nước ở mức cao nhất có thể, hồ Sơn La tích lên mức nước 190m; đồng thời huy động tối đa nguồn nhiệt điện than, tua bin khí và huy động nhiệt điện dầu theo tình hình vận hành cụ thể. Đặc biệt, việc mua điện của Trung Quốc vẫn tiếp tục ở mức tối đa.

Trong tháng 11, EVN sẽ phát điện thương mại và phát điện lần đầu thêm một số công trình nguồn bổ sung cho hệ thống điện quốc gia như tổ máy 1 nhiệt điện Quảng Ninh, tổ máy 2 thủy điện Srêpok 3, tổ máy 1 thủy điện Đồng Nai 3. Riêng tổ máy 1 thủy điện Sơn La có khả năng đạt mục tiêu phát điện trước ngày 15/12./.