DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông báo của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UNET

09-01-2016 10:10
HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục UNET kính gửi các nhà góp vốn, các nhà đầu tư dự án trường Quốc tế UNISCAMPUS.
Ngày 08 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Các nhà góp vốn vào Dự án trường quốc tế UNISCAMPUS.

Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các nhà đầu  tư, góp vốn.

Trong thời gian qua, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UNET đang nỗ lực giải quyết quyền lợi của các nhà góp vốn vào Dự án trường quốc tế UNISCAMPUS thì đã phát hiện các dấu hiệu rõ ràng phản ánh có các cá nhân lợi dụng thu tiền góp vốn để lấy thêm tiền chênh lệch so với mức tiền góp vốn thu về Công ty mà HĐQT cho phép.

Số tiền chênh lệch trên chưa được nộp về Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UNET vì chưa được thể hiện bằng báo cáo tài chính hoặc tài liệu kế toán cho HĐQT, nên cần được thu hồi.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UNET đề nghị các nhà góp vốn cung cấp chứng từ về việc đã nộp số tiền chênh lệch và chỉ rõ cá nhân ai đã lợi dụng việc huy động vốn mà nhận thêm số tiền chênh lệch để giúp đỡ HĐQT thu hồi số tiền góp vốn chênh lệch này.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Giáo dục UNET sẽ cùng với các nhà góp vốn phân loại bản chất số tiền góp vốn nộp thêm chênh lệch này sau khi được thu hồi về Công ty để xác định loại tiền nào là tiền góp vốn thuộc sở hữu của Công ty, loại tiền nào là tiền nộp thừa thuộc sở hữu của các nhà góp vốn và loại tiền nào là tiền liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự thuộc quyền quản lý của cơ quan công an thì chuyển giao loại tiền đó về cho đúng chủ thể có thẩm quyền quản lý.

Vậy kính đề nghị các nhà góp vốn quan tâm, hỗ trợ và phối hợp việc thu hồi số tiền góp vốn thêm chênh lệch này.

Thông tin xin vui lòng liên hệ : Ông Phạm Minh Ngọc - Tổng thư ký HĐQT và Thư ký Pháp chế Tập đoàn. Điện thoại : 0981955742.
TAG: