DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông báo của Thường trực HĐND TP Hà Nội

25-04-2014 07:14
Kinhtedothi - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; căn cứ Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu HĐND; căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc TP Hà Nội; xét đề nghị của UBND TP và tờ trình của UBND quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Thường trực HĐND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 23/4/2014 về việc tổ chức cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm và đại biểu HĐND các phường: Đức Thắng, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm); Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn, Phương Canh (quận Nam Từ Liêm), nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào Chủ nhật, ngày 22/6/2014.
Kinhtedothi - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; căn cứ Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu HĐND; căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc TP Hà Nội; xét đề nghị của UBND TP và tờ trình của UBND quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Thường trực HĐND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 23/4/2014 về việc tổ chức cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm và đại biểu HĐND các phường: Đức Thắng, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm); Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Cầu Diễn, Phương Canh (quận Nam Từ Liêm), nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào Chủ nhật, ngày 22/6/2014.
TAG: