Thông qua các nhóm chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

Thái San - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 1/8/2016 của HĐND TP).

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết

Trước đó, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình về việc bàn hành Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội.

UBND TP trình 7 nhóm chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội gồm: (1) Chi cho công tác thẩm tra Nghị quyết của HĐND; (2) Chi cho công tác giám sát, khảo sát; (3) Chi tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp; (4) Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của đại biểu HĐND; (5) Chi cho công tác xã hội; (6) Chi phục vụ các kỳ họp HĐND; (7) Một số chế độ chi khác.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 179 tỷ đồng (tăng so với chính sách cũ hơn 14 tỷ đồng).

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình về việc bàn hành Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình về việc bàn hành Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội

Theo Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, Ban thống nhất với 7 nhóm nội dung chi theo đề xuất của UBND TP. Riêng nhóm nội dung “chi lấy ý kiến tham gia các dự án luật của Quốc hội, đề án, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết HĐND”, đề nghị xem xét, nếu xác định đây là nội dung thực hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản của cơ quan, đơn vị được giao dự thảo thì không đưa vào nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. 

UBND TP đề xuất các nội dung chi, mức chi cho 8 nhóm chế độ, mức chi với 125 nội dung, mức chi chi tiết gồm: 100 nội dung, mức chi chi tiết các cấp có thẩm quyền chưa quy định nay UBND đề xuất HĐND TP ban hành chế độ chi đặc thù; 18 mức chi chi tiết đã được cấp có thẩm quyền quy định UBND đề xuất HĐND TP ban hành chế độ chi hỗ trợ thêm cho các nội dung, mức chi này; 7 mức chi chi tiết UBND TP đề xuất giữ nguyên mức như cấp có thẩm quyền quy định.

Các nội dung và mức chi do UBND TP đề xuất dựa trên cơ sở kế thừa các quy định về nội dung chi cho hoạt động của HĐND các cấp tại Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 1/8/2016 của HĐND TP và vận dụng các mức chi mới tại Quyết định 32/QĐ-VPQH ngày 19/1/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc điều chỉnh một số mức chi trong Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, áp dụng một số mức chi tương ứng đã được quy định tại các nghị quyết của HĐND TP (Phụ lục 02 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018, Phụ lục 01 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 3/7/2017).

Đồng thời, một số mức chi được đề xuất tăng để phù hợp với thực thế tăng chỉ số giá tiêu dùng và từ năm 2016 đến nay mức lương cơ sở đã tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.490.000 đồng và từ ngày 1/7/2023 lên mức 1.800.000 đồng.

Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cho rằng, để bảo đảm điều kiện cho đại biểu HĐND các cấp nâng cao chất lượng tham dự các kỳ họp, phiên họp HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh, báo cáo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, cử tri, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu, góp phần từng bước triển khai có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12-5-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, đồng thời để phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế giá cả thị trường, việc tăng các mức chi phục vụ hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp là phù hợp.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND TP về các nội dung chi và mức chi đặc thù để phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP. Ban đề nghị UBND TP rà soát, kỹ đảm bảo không bỏ sót các nội dung chi, mức chi đang thực hiện trước đây vẫn phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời rà soát, điều chỉnh một số nội dung chi để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của HĐND các cấp.