Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, với 94,58% đại biểu tán thành Quốc hội đã thông quá Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015.

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết Nghị quyết.
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết Nghị quyết.
Theo đó, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội (QH) sẽ tiến hành giám sát các nội dung tối cao sau: Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 của QH.

Tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, Trưởng ngành; Giám sát chuyên đề: Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 10, QH sẽ tiến hành giám sát các nội dung: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của QH. Xem xét việc thực hiện các nghị quyết của QH, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ, Trưởng ngành; Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

QH giao UBTVQH tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn các Đoàn đại biểu QH, các đại biểu QH trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của QH.

Các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của QH, Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát.

Trước đó, cũng trong sáng 24/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town, với 95,18% đại biểu tán thành.