Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/6, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã họp thông qua Nghị quyết xác định tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh và toàn thể Ủy ban bầu cử thành phố. 
thành phố đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thành phố đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
Với 98,97% cử tri đi bầu đại biểu HĐND TP Hà Nội trong ngày 22/5/2016 (có 2.149 trên tổng số 4.876 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%), các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Hà Nội đã kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng quy định.

Kết quả thành phố đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kể từ ngày công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND. 

Căn cứ kết quả bầu cử và Điều 88 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử thành phố đã thảo luận, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND. Nghị quyết đã quyết nghị, xác nhận 105 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND TP Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được trao cho 105 đại biểu trước kỳ họp thứ nhất. Theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội Khóa XV sẽ diễn ra vào ngày 14/6 để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần