DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thu hồi 1.375ha đất để triển khai 565 dự án

05-12-2014 09:21
Kinhtedothi - Trong năm 2015, TP dự kiến thu hồi 1.375ha đất để triển khai thực hiện 565 công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn.
Theo UBND TP, danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất năm 2015 phải nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện dự kiến trình UBND TP phê duyệt.

            
TAG: