Thu hồi 239.500m2 đất cho dự án khai thác mỏ cát tại Đan Phượng

Chia sẻ

Theo Quyết định số 4191/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội đã đồng ý thu hồi 239.500m2 đất tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

Theo Quyết định số 4191/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội đã đồng ý thu hồi 239.500m2 đất tại xã Liên Hồng do UBND xã Liên Hồng quản lý, cho Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang thuê để thực hiện dự án khai thác mỏ cát tại bãi nổi sông Hồng, huyện Đan Phượng.

Theo quyết định, về hình thức sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đất kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất đến ngày 6/8/2019 (ngày hết thời gian thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư). Thời gian thuê đất để khai thác (chỉ khai thác vào mùa khô) trong năm từ tháng 1/12 đến 30/4 năm sau.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan để xác định đơn giá thu tiền thuê đất; làm thủ tục hợp đồng thuê đất; bàn giao mốc giới đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước theo quy định; báo cáo định kỳ về việc khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản; nộp tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có); đánh giá tác động ảnh hưởng của việc khai thác đến dòng chảy, thoát lũ, an toàn giao thông, an toàn đê điều, báo cáo hàng năm theo quy định; thực hiện thủ tục ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/8. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Doanh nghiệp tư nhân Hồng Giang vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích, UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần