Thu hồi đất đối với trường hợp không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng

Chia sẻ

KTĐT - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4924/UBND-QHXDGT về biện pháp và tiến độ xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đối với trường hợp diện tích đất còn lại (sau khi Nhà nước thu hồi một phần để thực hiện dự án xây dựng giao thông) không đủ điều kiện để ở hoặc không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình: Thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố; đối với trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình, chủ sử dụng đất không thực hiện hợp thửa đất, hợp khối xây dựng hoặc khai thác theo quy hoạch: UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 2287/UBND-TNMT ngày 01/4/2013, tổ chức lập, phê duyệt dự án đầu tư sử dụng đất vào mục đích công cộng (không sử dụng làm vỉa hè, cây xanh); ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án.
 
Thu hồi đất đối với trường hợp không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng - Ảnh 1 
Ảnh minh họa.
 
UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm: Cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi tiến hành thu hồi đất để thực hiện dự án vào mục đích công cộng; trường hợp có khó khăn về nguồn vốn, khẩn trương xác định tổng mức đầu tư, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 7 năm 2013.
 
Lập phê duyệt và thực hiện Phương án xử lý (theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND), hoàn thành công tác xử lý trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình (siêu mỏng, siêu méo) trong Quý III năm 2013 và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện. 
 
Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng để cho phép sử dụng đất khai thác: Sử dụng đúng quy hoạch hoặc để thực hiện dự án vào mục đích công cộng: UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng, tỷ lệ 1/500 theo thẩm quyền đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2; điểm b khoản 2 Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND. Nội dung chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 là nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (phần quy hoạch sử dụng đất) tỷ lệ 1/2000 có liên quan. Trường hợp cần ý kiến tham vấn của Sở Quy hoạch Kiến trúc phải có văn bản tham vấn trong thời hạn 7 ngày làm việc. 
 
Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần