Thủ khoa ĐH Ngoại Thương đạt điểm tuyệt đối 30/30 và ba thí sinh đạt điểm 29,5

Chia sẻ

KTĐT - Theo thống kê, Đại học Ngoại thương có 11 thí sinh đạt 29 điểm; 69 em đạt từ 26 - 30 điểm.

KTĐT - Theo thống kê, Đại học Ngoại thương có 11 thí sinh đạt 29 điểm; 69 em đạt từ 26 - 30 điểm. Đáng chú ý, trường có 70 bài thi đạt điểm 10, trong đó, môn Toán có 47 điểm 10.

ĐH Ngoại thương là trường đầu tiên trong cả nước có thủ khoa đạt 30 điểm. Trường cũng có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất ở các môn thi, đặc biệt là môn Toán, với tổng cộng 70 điểm 10.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường có một thủ khoa khối A đạt điểm tuyệt đối 30/30 và ba thí sinh đạt điểm 29,5. Người đạt điểm tuyệt đối ở ba môn thi thuộc về thí sinh Tăng Văn Bình, SBD 3801, thi khối A.

Thủ khoa khối D của Trường ĐH Ngoại thương đạt mức 28 điểm. Thủ khoa khối D1 là Chử Phương Linh, SBD 5747, với ba môn đều được 9,25 điểm. Hai thủ khoa khối D2 đều đạt 26 điểm.

Năm thí sinh thuộc khối D3 có điểm cao nhất (26,5 điểm) là Hoàng Thị Thái SBD 7804; Hồ Thị Hạnh, SBD 7793; Lê Xuân Sơn, SBD 8123; Vi Ngọc Diệu Linh, SBD 8016 và Vũ Như Mai, SBD 8041.

Hai thí sinh thi khối D4 đạt 27 điểm là Chu Quỳnh Thu, SBD 8363 và Đỗ Hải Ngọc, SBD 8337. D6 có ba thí sinh đạt cao nhất là 26,5 điểm: Hoàng Thị Kim Dung, SBD 8392; Trần Thị Như Quỳnh 8446; Nguyễn Thùy Dương, SBD 8395.

Theo thống kê, Đại học Ngoại thương có 11 thí sinh đạt 29 điểm; 69 em đạt từ 26 - 30 điểm. Đáng chú ý, trường có 70 bài thi đạt điểm 10, trong đó, môn Toán có 47 điểm 10.

Ngoài ra, có 37 thí thi Khối A đạt 9,75 điểm môn Toán; 17 bài thi môn Vật Lý và 61 bài môn Hóa học đạt 9,75 điểm. Khối D có 28 thí sinh đạt 9,75 điểm ở môn Toán (khối D1); môn tiếng Anh có ba bài thi, tiếng Pháp có 28 bài và tiếng Nga 18 bài thi đạt 9,75 điểm.


Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, nhìn chung, mặt bằng điểm thi năm nay không thấp hơn năm 2009, nhiều điểm bảy, tám. Chính vì thế, khả năng điểm chuẩn bằng hoặc có thể thấp hơn năm trước chút ít.

Được biết, kỳ tuyển sinh năm 2009, ĐH Ngoại thương có 5 thủ khoa đạt 30/30. Năm 2008, trường có 11 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối.