Thu ngân sách đạt 807 nghìn tỷ đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2015 ước tính đạt 807 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán năm.

Theo đó, thu nội địa đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, bằng 93,7%; thu từ dầu thô 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 145,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%.

Trong thu nội địa, một số khoản thu vượt dự toán năm: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, bằng 163,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 49,2 nghìn tỷ đồng, bằng 126,1%; lệ phí trước bạ 18,8 nghìn tỷ đồng, bằng 121,9%.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Một số khoản thu đạt khá: Thuế thu nhập cá nhân đạt 49,6 nghìn tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước ước tính đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%. Riêng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 118 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 185,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84%.

Như vậy, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2015 ước tính đạt 961,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 143,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 139,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 676,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2%; chi trả nợ và viện trợ 132,9 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6%.

Bên cạnh đó, tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cả nước đạt 194,1 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 10 ước  tính đạt 2.1624 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 4298 tỷ đồng; vốn địa phương 17326 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 38,7 nghìn tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 6.509 tỷ đồng, bằng 94,7% và tăng 14,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.735 tỷ đồng, bằng 95,7% và giảm 7,3%; Bộ Xây dựng 1.598 tỷ đồng, bằng 103,2% và giảm 6,1%; Bộ Y tế 1524 tỷ đồng, bằng 96,3% và tăng 61,5%; …

Còn đối với vốn địa phương quản lý đạt 155,4 nghìn tỷ đồng, bằng 91,6% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 87% và tăng 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, bằng 99,5% và tăng 5,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 123,8% và giảm 1,8%.

Hà Nội là một trong những thành phố đứng đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 19,83 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% kế hoạch năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 14,89 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% và tăng 1,2%; Đứng thứ 3 là Quảng Ninh 4,77 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% và tăng 39,5%...