DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thu ngân sách đạt hơn 578 nghìn tỷ đồng

28-08-2015 15:08
Kinhtedothi - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/8/2015 ước tính đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán năm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong đó, thu nội địa 429,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2%; thu từ dầu thô 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80 nghìn tỷ đồng, bằng 67%; thuế thu nhập cá nhân 36,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; thuế bảo vệ môi trường 11,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%; thu tiền sử dụng đất 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2015 ước tính đạt 690,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 106,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 103,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4%).

Ngoài ra, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 477,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ 100,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67%.
TAG: