Thu ngân sách đạt hơn 597 nghìn tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2014 ước tính đạt 597,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán năm.

Ảnh minh họa.
Thu ngân sách đạt hơn 597 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Trong đó, thu nội địa 403,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9%; thu từ dầu thô 74,2 nghìn tỷ đồng, bằng 87,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 116,9 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 135,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 86,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 78,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6%; thuế thu nhập cá nhân 34,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5%; thuế bảo vệ môi trường 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8%; thu phí, lệ phí 7,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2014 ước tính đạt 722 nghìn tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 127,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 123,7 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2%).

Ngoài ra, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 505,8 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ và viện trợ 88,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần