DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thu ngân sách Nhà nước đạt 67,8% dự toán

09-09-2015 18:31
Kinhtedothi - Trong tháng 8, tổng thu cân đối NSNN thực hiện ước đạt 57,37 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 618,14 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% (giảm khoảng 44,7 nghìn tỷ đồng) so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng ước đạt 459,45 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 15%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên nhiều khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (trên 70% dự toán), có khoản đã hoàn thành dự toán năm, như: Thuế bảo vệ môi trường đạt 110,2%, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 103%,...; các khoản thu về nhà, đất đạt 97,8% dự toán; lệ phí trước bạ đạt xấp xỉ 90% dự toán...

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 0,8 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 47,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng ước đạt 11,22 triệu tấn, bằng 76,2% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá dầu giảm mạnh (bình quân gần 60 USD/thùng, giảm trên 40 USD/thùng so với giá dự toán), nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán và so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng ước đạt 167,95 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng 59 nghìn tỷ đồng theo chế độ, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 108,95 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán.

Đảm bảo nhiệm vụ chi NSNN

Chi NSNN tháng 8 ước đạt 88 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 733,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 8 ước 11,46 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 110,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán, tăng 7% cùng kỳ năm 2014. Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB, đến hết tháng 8 vốn giải ngân cho các dự án ước đạt 107,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2014. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 8 tháng ước đạt 48% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đạt 59% kế hoạch).

Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 8 ước 10,15 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 104,55 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 8 ước 65,59 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 511,65 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2014. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Bội chi NSNN tháng 8 ước 30,63 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước 115,18 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 51% dự toán năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN: Tính đến ngày 25/8/2015, đã thực hiện phát hành trên 124,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 45,1% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm.

Bên cạnh chú trọng thực hiện các nhiệm vụ thu chi NSNN, NSNN cũng đảm bảo các nhiệm vụ an sinh xã hội. Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã xuất cấp trên 77 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn.
TAG: