Thu nhập xã nông thôn mới phải đạt 24 triệu đồng/người/năm

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về "Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) thành phố Hà Nội".

Trong đó, tiêu chí 10 về thu nhập quy định, thu nhập bình quân đầu người/năm đối với xã đạt chuẩn NTM phải đạt từ 24 triệu đồng trở lên. Thu nhập của hộ bao gồm: Tiền công, tiền lương; thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản sau khi trừ chi phí sản xuất, thuế; thu từ sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp; các khoản trợ cấp, thu từ cho thuê nhà, máy móc, thiết bị, đất đai, tài sản khác; thu từ lãi gửi ngân hàng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần