Thu nội địa 5 tháng đạt 49.790 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Theo số liệu của Cục Thuế TP Hà Nội, tổng thu nội địa của TP 5 tháng đầu năm nay đạt 49.790 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán pháp lệnh, bằng 85,5% so cùng kỳ năm trước.

Nếu tính thu nội địa không kể dầu thô, tiền sử dụng đất thì thực hiện được 42.386 tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán pháp lệnh, bằng 80,3% so cùng kỳ năm trước.