Thủ tướng: Khuyến khích xã hội hóa dự án dưới 5 tỷ đồng

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 5 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Đầu tư công và việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 5 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đề xuất đầu tư phải đánh giá kỹ sự cần thiết, tính hiệu quả 

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư công về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; đồng thời rút ngắn tối đa thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 5 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những dự án có quy mô quá nhỏ (dưới 5 tỷ đồng), khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện
Các bộ, cơ quan, tổ chức, trong đó có cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức khác khi đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án phải rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính hiệu quả, khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác chủ động xây dựng danh mục dự án và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo từng nhóm dự án; hạn chế tối đa việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đơn lẻ từng dự án.

Đầu tư 3 dự án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý chủ trương đầu tư 3 dự án thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

3 dự án trên gồm Dự án xây dựng Nhà Thể chất Học viện Phụ nữ Việt Nam của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Dự án xây dựng Khu giáo dục thể chất Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Dự án đầu tư một số hạng mục hạ tầng và rèn luyện thể chất tại Phân viện miền Nam (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm việc đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, các cơ quan trên cần rà soát và đánh giá rõ hơn sự cần thiết và hiệu quả đầu tư các dự án này, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ tổng hợp, thẩm tra hồ sơ các dự án này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.