DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thu về ngân sách gần 2.000 tỷ đồng qua thanh tra

15-04-2015 10:47
Kinhtedothi - Theo Thanh tra Chính phủ, quý I-2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.990,7 tỷ đồng và 54,9ha đất.
Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế  hơn 3.500 tỷ đồng, 57,7ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9ha đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 138 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng.
Về thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 10 cuộc thanh tra, 2 kết luận kiểm tra; xây dựng báo cáo và hoàn thiện 11 kết luận thanh tra, 1 kết luận kiểm tra; tiếp tục tiến hành 13 cuộc thanh tra. Qua kết luận 10 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 683 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 252 tỷ đồng, 18ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 431,5 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ, 7 tổ chức, cá nhân.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương tiến hành 1.446 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc và ban hành kết luận 683 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền 377,3 tỷ đồng, 39,7ha đất; kiến nghị thu hồi 220,9 tỷ đồng, 36,9ha đất ; chuyển cơ quan điều tra xem xét 14 vụ việc, 24 đối tượng.

Về thanh tra chuyên ngành, lực lượng thanh tra tiến hành 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 115.052 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện 55.651 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 2.443,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1.517,8  tỷ đồng; đã ban hành 46.123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 138,3 tỷ đồng (đã thu 1.277,8 tỷ đồng).

Bộ Tài chính là một số bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả thanh tra chuyên ngành được Thanh tra Chính phủ nhắc đến. Ngoài ra, còn có các bộ, ngành, địa phương như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Thanh Hóa...

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 673 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 372,2 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ triển khai 21 tổ công tác để giám sát các Đoàn thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra 7 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế 178,7 tỷ đồng. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 666 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi 193,4 tỷ đồng.
TAG: