Thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế tập thể, hợp tác xã để tạo đà phát triển

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002; Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT)” trên địa bàn TP Hà Nội...

Tham dự hội nghị về phía T.Ư có Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo- Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải - Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TP Hà Nội và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố...

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị

Hà Nội có số lượng HTX dẫn đầu cả nước
Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trình bày tại hội nghị cho thấy, từ năm 2003, đặc biệt từ khi có Luật HTX năm 2012, các HTX đã củng cố lại tổ chức bộ máy quản lý; thành viên tham gia HTX theo nguyên tắc tự nguyện, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ. KTTT, HTX đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của TP, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng NTM và góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Số lượng HTX, liên hiệp HTX tiếp tục tăng lên. Hiện Hà Nội có số lượng HTX dẫn đầu cả nước (chiếm 9,9%). 
Trên địa bàn TP hiện có 1.393 tổ hợp tác, trong đó có 1.254 tổ hợp tác trong nông nghiệp và 139 tổ hợp tác phi nông nghiệp. Ước đến ngày 31/12/2021, TP có tổng số trên 2.200 hợp tác xã và quỹ tín dụng Nhân dân (tăng 143% số hợp tác xã so với thời điểm 31/12/2008) với 602.000 thành viên. Ngoài ra, tính đến ngày 31/12/2021, Hà Nội có 20 liên hiệp HTX, trong đó có 8 liên hiệp HTX nông nghiệp, 11 liên hiệp HTX phi nông nghiệp. Trong đó có 5 liên hiệp HTX đã ngừng hoạt động và 3 liên hiệp HTX đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động.
  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, năm 2008, TP thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và thành viên của HTX vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đến nay, Quỹ thực hiện hỗ trợ vay trên 4.000 dự án với với tổng dư nợ cho vay là 1.043,8 tỷ đồng. Riêng năm 2021, Quỹ đã hỗ trợ cho vay được 350 dự án với tổng dư nợ cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hàng năm, TP đều bố trí ngân sách giao Liên minh HTX TP, Sở NN&PTNT triển khai tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ thành lập HTX. Từ năm 2003 - 2020, TP đã hỗ trợ thành lập mới 405 HTX và 5 liên hiệp HTX với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 6,7 tỷ đồng.
Về mục tiêu thời gian tới, TP tiếp tục thúc đẩy KTTT, HTX phát triển đa dạng với nhiều hình thức phù hợp, dựa trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chủ lực truyền thống gắn với “chuỗi” giá trị sản phẩm hàng hóa có hiệu quả. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, TP vận động, hướng dẫn thành lập mới khoảng 100 tổ hợp tác; 100 HTX mỗi năm. Nâng tổng số HTX đến năm 2025 khoảng 2.500 hợp tác xã và đến năm 2030 là gần 3.000 HTX. Trong đó, phấn đấu ít nhất 80% HTX hoạt động đạt loại tốt, khá với doanh thu bình quân là 3,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động từ 5-7 triệu đồng/người/tháng…
Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý các HTX

Đại diện các đơn vị, hợp tác xã của Hà Nội cũng đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm trong 20 năm thực hiện Nghị quyết, đồng thời kiến nghị, đề xuất cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn TP. Trong đó, nhất trí với kiến nghị về việc xem xét, tiếp tục ban hành Nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm định hướng, thúc đẩy đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời kiến nghị với Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012 cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao việc Thành ủy Hà Nội sớm tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW một cách bài bản, khoa học. Trong đó, TP bố trí đủ nguồn lực ngân sách để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT, HTX cũng được TP tăng cường. Điều này đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.
 Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại hội nghị
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam kiến nghị, Hà Nội cần giải thể, sáp nhập các HTX hoạt động không hiệu quả; tái cơ cấu các liên minh HTX theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, mỗi HTX cần tập trung chuyên canh một sản phẩm nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất. Cùng với đó, TP cần chú trọng công tác đào tạo về nội dung KTTT, HTX cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình HTX thành công. Đồng thời, chú trọng phát triển HTX theo hướng sản xuất các sản phẩm chủ lực để tiếp tục đóng góp vào GRDP của TP.
Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Thời gian qua, TP đã cụ thể hóa các nội dung trong nghị quyết bằng nhiều chính sách hỗ trợ KTTT, HTX. Trong đó, nhiều HTX phát triển mạnh về số lượng, quy mô cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của TP.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận những thành tích của các HTX trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế tập thể, hợp tác xã để tạo đà phát triển - Ảnh 4
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu bật các giải pháp để phát triển KTTT, HTX thời gian tới. Trong đó, trước hết cần có chủ trương, chính sách mới để nâng cao hiệu quả thực chất của KTTT, HTX. 
“Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP, các đơn vị liên quan cần đánh giá thực chất hiện trạng phát triển KTTT, HTX để phân loại và giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển HTX, đặc biệt là những ngành, lĩnh mà xã hội đang cần” – Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, Hà Nội là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh về thị trường tiêu thụ hàng hóa cùng với sự phát triển của 1.350 làng nghề, vì thế Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng như các đơn vị liên quan cần tập trung ưu tiên, rà soát tháo gỡ những khó khăn, bất cập để phát triển hiệu quả thực chất hơn nữa. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý của các HTX gắn với chuyển đổi số và liên kết hợp tác để phát huy hiệu quả hoạt động.