DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thúc đẩy cổ phần hóa, giảm, thoái vốn nhà nước tại DN

11-04-2014 16:43
Kinhtedothi - Ban chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo lộ trình đã phê duyệt.
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Trong đó, tập trung bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại Thông báo số 146/TB-VPCP.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổ chức các đoàn công tác của Ban đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở những địa phương, đơn vị chậm cổ phần hóa hoặc những đơn vị có số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến năm 2015 lớn.

Đồng thời, Ban chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo lộ trình đã phê duyệt.

Bên cạnh đó hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục rà soát, bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước mới, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty về tình hình và kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện.
TAG: