Thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp gắn với đô thị hóa ở Thủ đô

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị lãnh đạo Sở NN&PTNT TP thời gian tới tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham mưu, đề xuất TP các giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp gắn với đô thị hóa ở Thủ đô...

Sáng 21/9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở NN&PTNT TP Hà Nội về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC từ năm 2021 đến nay của đơn vị.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Thực hiện tốt phương châm 5 rõ trong triển khai công việc

Báo cáo do Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT TP Hà Nội Phạm Khắc Diến cho thấy, thời gian qua, Sở đã thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong thực hiện chế độ, chính đảm bảo lợi ích cũng như giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức kiểm tra công vụ, nhiệm vụ, CCHC, thi đua khen thưởng với 28 đơn vị trực thuộc. Qua đó, vai trò, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy. Công tác CCHC, TTHC được triển khai, thực hiện hiệu quả gắn kỷ luật, kỷ cương hành chính theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”. 

Ngoài ra, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết đầy đủ, công khai. Công tác cán bộ, thi đua khen thực hiện công khai, dân chủ, được thống nhất bàn bạc trong tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị và được thực hiện bài bản theo các quy định.

Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị chuyên môn theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”…

Làm tốt dân vận chính quyền để phục vụ chuyên môn

Kết luận cuộc kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản ghi nhận, việc thực hiện QCDC của Sở NN&PTNT TP từ 2021 đến nay đạt một số kết quả. Đặc biệt, là công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của T.Ư, TP về QCDC đến cán bộ, viên chức, người lao động triển khai sâu rộng. Công tác kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở được làm thường xuyên ở các đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở cũng bám sát Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, để áp dụng việc tiếp dân của các đơn vị.

Nhấn mạnh ngành nông nghiệp Thủ đô vẫn quan trọng trong nền kinh tế, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị lãnh đạo Sở thời gian tới tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham mưu, đề xuất TP các giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp gắn với đô thị hóa ở Thủ đô. Thực hiện tốt công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước gắn với CCHC; phối hợp tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chính sách nông nghiệp trên địa bàn TP.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của T.Ư, TP về công tác QCDC gắn với cơ quan hành chính Nhà nước; làm tốt dân vận chính quyền để phục vụ chuyên môn tốt, phục vụ đời sống người dân. “Thời gian tới, Sở cần thực hiện tốt công tác dân vận cơ sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để các bộ phận hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp vào thành tích chung của TP”- Trưởng ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh