DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm

Trần Hà
09-08-2021 06:38
Kinhtedothi - Từ đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đơn vị trong thời gian qua cho thấy, việc học tập và làm theo Bác được tổ chức tốt đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đây cũng là nội dung được các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Tin liên quan
Làm thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải
Chuyển từ nhận thức đến hành động
Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, đạo đức công vụ không phải tự thân mà có, mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Bác cũng luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật... Trong những năm qua, chính việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên, thiết thực đã tạo môi trường hiệu quả làm việc ngày càng tốt hơn trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tại Hà Nội, việc học tập và làm theo Bác được tổ chức tốt đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Qua đó, vận dụng vào việc làm thiết thực, cụ thể, thường xuyên, với cách làm sáng tạo, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức đã mang lại hiệu quả thực tiễn. Trong đó, nhiều cơ quan đã xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân. Thực tế cho thấy, với mục tiêu lấy người dân và DN làm trọng tâm để phục vụ, tất cả hệ thống bộ máy chính trị của TP đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính. Lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo. Chính vì thế, Hà Nội đã tạo nên những bước chuyển tích cực về chất lượng nền công vụ phục vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc TP năm 2020 được công bố vừa qua cho thấy, rất nhiều đơn vị có chỉ số đạt cao, trên 90%. Trong đó, yếu tố có tính quyết định chính là chất lượng phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Như tại huyện Mỹ Đức, đơn vị đã vươn lên dẫn đầu khối quận, huyện về chỉ số hài lòng, cùng với đầu tư trang thiết bị, việc giúp cán bộ thay đổi nhận thức, nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ chính là yếu tố quan trọng. Cùng với thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử để làm tốt nhiệm vụ được giao trong giải quyết công việc tại bộ phận một cửa giúp “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, huyện tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đơn thư khiếu kiện cũng làm tăng mức hài lòng của người dân.

Hiệu quả công việc cao hơn

Thời điểm này, khi cả nước cũng như TP Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức càng được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Tinh thần này đã được lan tỏa mạnh mẽ thời gian qua bằng nhiều việc làm cụ thể.

Cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở đã vào cuộc với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, việc bảo vệ sức khỏe Nhân dân được coi là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Với phương án “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng chức năng từ TP đến địa phương đã huy động mọi nguồn lực nhằm xác định cụ thể từng trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người bệnh, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thức thâu đêm để khoanh vùng, dập dịch, thực hiện nhiều biện pháp dự phòng… Tại các công sở, việc bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vẫn được bảo đảm, trong đó tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để hiệu quả công việc cao hơn. Việc tiếp tục thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác của mỗi cán bộ, công chức ở cơ sở, nền tảng quan trọng để TP thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế.

Năm 2021, với chủ đề ''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển'', trong nhiều giải pháp sẽ được thực thi, TP đã tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao hơn.