Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”: Cụ thể hóa quyết tâm

Trần Hà - Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ thị số 01/CT-UBND của TP về tổ chức thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” ngay sau khi được ban hành đã được các quận, huyện, sở, ngành tổ chức triển khai.

Cùng với các giải pháp cụ thể, những quyết tâm nâng cao đạo đức công vụ; tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cũng được thể hiện rất rõ trong thực tế những tháng đầu năm này. 

Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Hải

Tại cuộc họp giao ban công tác đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao 84 đầu việc và yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu triển khai hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”. Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch để tổ chức hội nghị quán triệt đến các cán bộ này cũng như soạn thảo hoàn thiện những việc không được làm khi tiếp xúc với Nhân dân và những sai phạm thường gặp, công bố công khai để nhắc nhở, răn đe. Và ngay sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết các cơ quan, công sở của TP đều bắt tay vào triển khai các đầu việc; giữ nghiêm kỷ luật công vụ, nhất là cán bộ ở bộ phận một cửa (BPMC) và tiếp công dân của các đơn vị. Các DN sản xuất và kinh doanh đã đồng loạt ra quân sản xuất với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất ngay từ đầu năm.
Để cụ thể hóa những quy định trong “Năm kỷ cương hành chính” cũng như Bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC trong các cơ quan của TP, trong những ngày qua, nhiều quận, huyện, đơn vị đã tổ chức triển khai tại cơ sở mình, với những giải pháp phù hợp. Tại quận Long Biên, lãnh đạo quận cho biết: Quận tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình giải quyết công việc nội bộ theo hướng hiệu quả, chất lượng, tránh hình thức. Bên cạnh đó, sẽ triển khai, tổ chức các đợt kiểm tra công vụ đột xuất và theo chuyên đề tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các phường. Tiếp tục đẩy mạnh duy trì thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, thực thi công vụ. Triển khai có hiệu quả mô hình “Cơ quan điện tử” tại 14 phường…
Triển khai “Năm kỷ cương hành chính”, cùng với tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp theo hướng dẫn, tạo sự chủ động cho cấp xã, lãnh đạo huyện Thường Tín yêu cầu CBCCVC các ngành, các cấp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc… Huyện sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện văn hóa công sở; khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và DN. CBCCVC là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa.
Một trong những quy định được lãnh đạo huyện Ba Vì nhấn mạnh khi triển khai Chỉ thị 01 của UBND TP là CBCC, nhân viên các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Các hội nghị, các cuộc họp tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn cũng không được tổ chức uống rượu, bia trong giờ sinh hoạt ăn trưa. Nếu vi phạm sẽ có hình thức xử lý, đồng thời làm căn cứ xem xét đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng.
Tại quận Thanh Xuân, ngoài việc phân công trách nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo quận, năm 2017, quận cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải quyết theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu các tổ chức, công dân về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của CCVC trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Trước mắt, quận yêu cầu các phòng, ban, các phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, phát động phong trào thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.
Để thực sự nâng cao chất lượng thực thi công vụ, siết kỷ luật kỷ cương, khi triển khai Chỉ thị 01, các đơn vị cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tạo điều kiện để người dân giám sát trách nhiệm công vụ một cách rõ ràng, khi cần thiết thì “nhấp chuột” đánh giá chất lượng phục vụ, thái độ, trách nhiệm của CBCCVC. Từ đó, kiên quyết xử lý những CBCC có tác phong và thói quen trì trệ, không đúng mực.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Mạnh Quân:
Chấn chỉnh trách nhiệm của người đứng đầu
Thực hiện Chỉ thị 01 của UBND TP, huyện Đông Anh đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện. Trong đó, lãnh đạo huyện đã phân công mỗi đồng chí trong Thường trực UBND trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01 tại 4 - 5 xã. Đồng thời, tại cơ quan UBND huyện, lãnh đạo huyện trực tiếp kiểm tra, nếu phòng ban nào không đủ quân số thì lập tức chấn chỉnh ngay. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng thành lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật công vụ nhằm rà soát hiệu quả công việc, chấn chỉnh kỷ cương hành chính.
Đặc biệt, chú trọng phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, CBCC theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc, lãnh đạo bộ phận phải bao quát công việc và nhất là chúng tôi nhấn mạnh tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. UBND huyện sẽ tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của CBCC trực tiếp thụ lý giải quyết thủ tục hành chính và người đứng đầu bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ là Trưởng, Phó phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn và công chức trực tiếp xử lý hồ sơ, thực thi công vụ cấp xã. 

Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) Nguyễn Thế Hùng:
Cách làm sáng tạo sẽ được khen thưởng kịp thời
Thực hiện Chỉ thị 01, phường Nhân Chính đã đề ra 10 nội dung chính sẽ tập trung triển khai. Trong đó, chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá và củng cố hoạt động của BPMC; thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, công dân. Phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn thời gian quy định; nâng cao thái độ phục vụ tổ chức, công dân của CBCC. Tổ chức các phong trào thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong CBCC… Gắn việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính với công tác bình xét thi đua cuối năm, trong đó, các CBCC không thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này sẽ không được xem xét thi đua. Những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo sẽ được khen thưởng kịp thời. 

Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà trưng) Nguyễn Tiến Quang:
Không để người dân chờ lâu
Không phải đến tận năm 2017 - Năm kỷ cương hành chính mà đã thành nếp, tại UBND phường Phạm Đình Hổ, mọi công dân đến BPMC đều được cán bộ giải quyết hồ sơ ngay, lãnh đạo phường có tại đó thì sẽ ký để trả kết quả luôn, không hẹn buổi khác. Trừ những hồ sơ mang tính chuyên môn phải thẩm định, còn những thủ tục thông thường như sao y, chứng thực, xác nhận chữ ký… hầu như được giải quyết trong một buổi. Năm nay, phường tiếp tục nhấn mạnh để các CBCC nhận thức rõ ràng, trách nhiệm thực thi kỷ luật công vụ phải được nâng cao hơn.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các CBCC chú trọng thái độ tiếp công dân theo đúng bộ quy tắc ứng xử cho CBCC mà TP mới ban hành, niềm nở để họ cảm thấy thân thiện, không có bức xúc. UBND phường phân công một Phó Chủ tịch phụ trách BPMC thường xuyên ngồi ở tầng 1 cạnh BPMC để giải quyết thủ tục hành chính ngay cho người dân, nếu có nhiều hồ sơ đan xen thì bố trí thêm một Phó Chủ tịch phân công nhau trực tiếp bám sát, không để người dân phải chờ lâu.