Thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/4, Ban Dân tộc TP tổ chức hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2015.

Trong quý I, ban Dân tộc TP đã tổng hợp, hoàn thiện và trình TP thực hiện Quyết định số 775/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí dự kiến 64,1 tỷ đồng cho các nội dung: hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt và duy tu, bảo dưỡng, kinh phí quản lý.
 Ban Dân tộc TP tổ chức hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I,
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I của Ban Dân tộc TP .
Bên cạnh đó, ban tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình TP phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 551/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi trên địa bàn TP giai đoạn 2015 – 2020, với tổng kinh phí dự kiến 800 tỷ đồng cho 2 nội dung: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là đối với 2 xã: Ba Vì (Ba Vì), An Phú (Mỹ Đức). Đến nay, xã An Phú giảm được 132 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ hộ nghèo 12,5 %, xã Ba Vì giảm được 60 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ hộ nghèo 26,38%; Tổ chức xây mới, sửa nhà xuống cấp hư hỏng cho 2 xã với tổng kinh phí hỗ trợ 2,1 tỷ đồng.

Trong quý II, ban Dân tộc TP tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành của TP trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch 166; Tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật, tập huấn công tác dân tộc, lớp tập huấn đối với người có uy tín. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư đảm bảo công khai, hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác giám sát cộng đồng./.                     

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần