Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 30/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, các Bộ, ngành căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành đã phê duyệt chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của Bộ, ngành, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia.

Các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo do Bộ, ngành quản lý thực hiện việc rà soát, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo, chương trình và kế hoạch phát triển đào tạo; thực hiện tốt việc công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn thu, chi tài chính, đội ngũ giáo viên, giảng viên và sớm hoàn thành việc xây dựng, công bố chuẩn đầu ra của các ngành, nghề đào tạo; đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học đồng thời, chủ động tổ chức xây dựng và ban hành các cơ chế, quy định nhằm gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, mở rộng hình thức đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng, thu hút doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào công tác đào tạo nhân lực cho Bộ, ngành mình. Hình thành cơ quan chuyên trách giúp chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội thuộc phạm vi Bộ, ngành quản lý.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng khung các trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, hình thành các trung tâm đánh giá và công nhận kỹ năng nghề cho người lao động; hình thành các Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề, chú trọng đối với những ngành, nghề đào tạo về kỹ thuật và công nghệ, tài chính, ngân hàng, nông lâm ngư, khoa học xã hội, sư phạm, y tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực của cả nước trước ngày 30/6/2012.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo hình thành Hội đồng đào tạo nhân lực tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đứng đầu, có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, các sở, ban ngành liên quan để tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của địa phương. Chủ động bố trí quỹ đất để xây dựng, mở rộng các cơ sở đào tạo, đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và phù hợp với đặc thù của ngành, vùng, địa phương.

Triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn; xây dựng cơ chế, chính sách sử dụng, đãi ngộ nhân lực, bảo đảm điều kiện về nhà ở, trường học, bệnh viện và các điều kiện khác đáp ứng nhu cầu của người lao động; có chính sách thu hút nhân lực cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến năm 2020; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Bộ chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và đề xuất với Thủ tướng các đề án về đào tạo nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực ưu tiên như: Quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, Luật quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Y tế và chăm sóc sức khỏe...

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành và trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề giai đoạn 2011-2020, tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động, bổ sung nhiệm vụ cho các Trung tâm giới thiệu việc làm ở địa phương để các Trung tâm này trở thành nơi cung cấp thông tin về lao động, việc làm, nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp, người học, cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương./.