Thúc tiến độ GPMB các dự án đang thực hiện dở dang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đang thực hiện dở dang, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án, UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát các dự án đang thực hiện việc thu hồi đất GPMB dở dang trên địa bàn để xử lý.

Cụ thể, đối với các dự án chủ đầu tư đã bố trí đủ kinh phí, đã có nhà tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt thì có biện pháp quyết liệt để thực hiện xong trước ngày 31/12/2014;

Đối với các trường hợp đã đủ điều kiện thực hiện nêu trên, đã vận động thuyết phục nhưng không chấp hành thì UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng biện pháp hành chính kiên quyết để thực hiện;

Đối với các trường hợp chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí thực hiện; chưa bố trí quỹ nhà tái định cư thì UBND quận, huyện, thị xã yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị đủ theo quy định; nếu không chuẩn bị được thì phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết việc điều chỉnh kế hoạch, thời gian di chuyển, GPMB;
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với các trường hợp không di chuyển được do có vướng mắc về chính sách vượt thẩm quyền giải quyết thì đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ, báo cáo Ban chỉ đạo GPMB thành phố xem xét.

UBND thành phố giao Ban chỉ đạo GPMB thành phố kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung nêu trên, tổng hợp kết quả thực hiện để đánh giá, xếp loại thi đua năm 2014; chủ trì cùng các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc do UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các  sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất; mời đại diện Tổng cục Quản lý đất đai để xin ý kiến về cơ chế, chính sách thu hồi đất đối với trường hợp thực hiện phương thức thỏa thuận chuyển nhượng, bồi thường, hỗ trợ với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt nhưng chủ đầu tư chỉ thỏa thuận được một phần diện tích, phần còn lại các chủ sử dụng đất không thỏa thuận dẫn đến dự án không triển khai được, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2014.