Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Công tác dân vận phải góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tới dự buổi lễ còn có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và 203 điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Dangcongsan.vn)
Công tác dân vận góp phần xây dựng đất nước
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, 90 năm qua, với quan điểm xuyên suốt “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước Nhân dân. Động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
“Trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, năm 2020, nước ta kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng” - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận và được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động Nhân dân. Công tác dân vận đã gắn liền với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống vẻ vang của công tác dân vận đã được xây dựng, vun đắp, kế thừa, có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ công tác dân vận qua các giai đoạn lịch sử...
 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. (Ảnh: Dangcongsan.vn)
Đề cao vai trò của hệ thống chính trị trong dân vận
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, những thành tựu của Đảng ta 90 năm qua có sự đóng góp rất to lớn, quan trọng của công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của Nhân dân, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, vận động, tập hợp, tổ chức và hướng dẫn quần chúng Nhân dân theo lời Bác dạy “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.
Ghi nhận thành tích xuất sắc của hơn 900.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong suốt 10 năm qua, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đây là những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị.
Nhận định những năm tới đây, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, những vấn đề đó sẽ tác động không nhỏ đến Nhân dân, đến công tác dân vận.
Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận. Đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, với tinh thần phải “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”. Không ngừng đổi mới hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có thêm nhiều cán bộ, đảng viên, nhiều tấm gương dân vận khéo được quần chúng tin yêu. Qua đó phát huy sức mạnh, trí tuệ, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. (Ảnh: Dangcongsan.vn)

 

“Muốn vận động được Nhân dân, được dân tin yêu, trước hết phải bằng mọi cách tuyên tuyền, giải thích, thuyết phục để Nhân dân hiểu và tin tưởng, tự giác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng Nhân dân, chống phá, tạo bất ổn xã hội. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng trong cuộc sống để Nhân dân noi theo. Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; chú trọng, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở…
Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.