Thường vụ Quốc hội đồng tình đề xuất tăng số đại biểu chuyên trách cho HĐND TP Hà Nội

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 22/2, tại Phiên họp thứ 53, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội tham dự Phiên họp có Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. Với 100% thành viên có mặt tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Tờ trình của Chính phủ về nội dung này để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, do vị trí, vai trò quan trọng (được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013, Luật Thủ đô năm 2012), Hà Nội là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các tỉnh, TP trong cả nước hiện nay (3.359km2); quy mô dân số khoảng 10 triệu người; đứng đầu cả nước với 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong khi đó, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách và Luật không có quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh. Như vậy, nếu thực hiện theo Luật thì HĐND TP Hà Nội tới đây sẽ chỉ còn 1 Phó Chủ tịch và lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND TP cũng bị giảm.
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại Phiên họp
Đáng lưu ý là nhiệm kỳ 2021 - 2026, TP Hà Nội còn phải triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. “Vì vậy, việc bổ sung quy định số lượng, bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền TP và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.
Trong tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP Hà Nội có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu HĐND TP. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp của TP Hà Nội đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là của HĐND thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả cao, được Thành ủy, cử tri, nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; được Trung ương, Quốc hội đánh giá là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước. Trong thành công, kết quả đó có vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các cấp.
Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội về việc quy định HĐND TP có tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu, trong đó lãnh đạo HĐND TP gồm 3 đồng chí: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Đối với 4 Ban HĐND TP, mỗi Ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Như vậy, so với quy định của Luật, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu (trong đó, tăng 01 Phó Chủ tịch HĐND, 04 Phó Trưởng ban và 04 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại 04 Ban của HĐND). 
“Việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND TP như vậy không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của TP Hà Nội, mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì Hà Nội phải giảm số cán bộ, công chức ở các cơ quan của thành phố để bảo đảm tổng biên chế hành chính của địa phương được giữ nguyên” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
 Toản cảnh phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.
Quy định số lượng và bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách như trên đối với HĐND TP Hà Nội cũng tương đương về số lượng và bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hồ Chí Minh.  
Thẩm tra vấn đề này, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội như đề xuất của Chính phủ nhằm phù hợp với yêu cầu thực hiện khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền TP khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND TP. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, đề nghị này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, TP Hà Nội cũng đã bố trí 18 đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP.
 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Do việc bố trí các chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 nên để bảo đảm có cơ sở chính trị vững chắc, cơ quan thẩm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 11.

Với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua tờ trình của Chính phủ về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 để trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tới.

Liên quan đến đề xuất Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND TP được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm bằng 0,6 lần mức lương cơ sở (được cân đối trong dự toán ngân sách chi cho hoạt động của HĐND TP), cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, đây là chức danh mới chưa được quy định, đồng thời chưa nằm trong hệ thống thang, bảng lương nên đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của HĐND TP Hà Nội (cũng như cả TP Hồ Chí Minh).

Cũng trong chiều 22/2, tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Trần Văn Túy đã trình bày báo cáo về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.