Tích cực tham gia tố tụng

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedoth - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội luôn đáp ứng nhanh chóng và kịp thời các yêu cầu cử người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội tư vấn pháp luật tại quận Nam Từ Liêm
Bà Nguyễn Tú Anh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hà Nội cho biết, khi nhận được yêu cầu cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, Trung tâm luôn đáp ứng nhanh chóng và kịp thời các yêu cầu này, đảm bảo 100% người có yêu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý.
Theo đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên của Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 551 người trong 551 vụ việc.
Trong đó, có 55 người có công với cách mạng, 61 người thuộc hộ nghèo; 82 trẻ em, 84 người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 171 người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, 40 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, 50 người khuyết tật có khó khăn về tài chính, 6 người cao tuổi có khó khăn về tài chính, 2 người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
Ngoài ra, Trung tâm đã cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên tham gia đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 17 người được trợ giúp pháp lý, trong đó chủ yếu là người có công với cách mạng và người có khó khăn về tài chính.
Trung tâm đã thực hiện việc thẩm định các vụ việc trợ giúp pháp lý của các trợ giúp viên pháp lý và các luật sư cộng tác viên. Tất cả các vụ việc trợ giúp pháp lý đều đạt chất lượng hoặc đạt chất lượng tốt. Đến nay chưa có khiếu nại về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý từ người được trợ giúp pháp lý.