Tiếp tục bán hết 40.000 lượng vàng đấu thầu

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 2/7, NHNN đã tổ chức đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 38 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 40.000 lượng/40.000 lượng chào thầu.

Có 13 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và DN đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 37,07 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 36,72 triệu đồng/lượng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần