Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; phân tích, đánh giá lại các chỉ số tăng trưởng, tập trung vào các chỉ số đạt thấp thời gian qua như công nghiệp điện tử, nông nghiệp,...

Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (khóa XVI) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm của Thành phố.
  Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị
Dưới đây là toàn văn phát biểu kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải:
- Kính thưa các đồng chí đại diện các ban và Văn phòng Trung ương Đảng,

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 13 đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung quan trọng: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố; (2) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018; (3) Báo cáo sơ kết 2 năm (2016-2018) thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (4) Quy chế làm việc sửa đổi của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI.

Hội nghị đã có 23 ý kiến phát biểu của các đồng chí Thành ủy viên, các đại biểu dự họp; các ý kiến đóng góp sâu sắc, thẳng thắn, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, mô hình, cách làm hay để triển khai thực hiện thời gian tới.

Trong từng nội dung, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã tiếp thu và làm rõ những vấn đề quan trọng cần lưu ý. Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau.

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2018

Như các đồng chí đã biết, Quý I/2018 mở đầu năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, cũng là năm được Thành phố xác định “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, không chỉ mang tính đặc thù của năm mà còn của cả nhiệm kỳ. Song, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đoàn kết, trách nhiệm cao, siết chặt kỷ cương hành chính, ngay từ đầu năm và sau Tết cổ truyền, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo đà quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm.

1. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Cùng với việc duy trì nền nếp và có sự chuyển biến tiến bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng (tư tưởng, tuyên giáo, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, xây dựng chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội). Ngay trong tháng 1/2018, Thành ủy và các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ lớn: đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương: sớm ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và kịp thời chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII trong toàn Đảng bộ Thành phố; triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố.

- Thành ủy và các cấp ủy đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; rà soát các tổ chức cơ sở đảng có những vấn đề tiềm ẩn phức tạp để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chú trọng đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội", công việc này ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả rõ rệt. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 3223-QĐ/TU, ngày 19/01/2018 "Quy định về quy trình tiếp công dân, đảng viên và xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo"; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các quận, huyện, sở, ngành giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành phố được nâng lên. (92/200 vụ việc phức tạp được nêu trong Báo cáo số 102 của Ban Tổ chức Thành ủy đã được giải quyết xong; 178/326 vụ việc phức tạp do các quận, huyện, thị xã tự rà soát, thống kê đã được giải quyết). Có giải quyết được

- Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm như quản lý lễ hội, quản lý trật tự đô thị; thực hiện văn hóa ứng xử... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động nhân ái, nghĩa tình, được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân Thủ đô.

2. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2018

- Cùng với tín hiệu đáng mừng của cả nước, Quý I/2018, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng cao hơn mức cùng kỳ năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 164,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,98% (theo cách tính mới), cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2017 (6,48%); giá trị gia tăng các ngành đều tăng cao hơn cùng kỳ; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI năm 2017 tăng 01 bậc đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; khách du lịch đến Hà Nội trong 3 tháng đầu năm đạt 6.708 nghìn lượt, tăng 9% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 58.088 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 24,4% dự toán.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ quản lý, quy hoạch, xây dựng đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện, nhất là các khu vực diễn ra lễ hội. Toàn Thành phố đã cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân được 1.338.389/1.355.510 thửa, đạt 98,74%; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dịch vụ công trực tuyến, đến nay, toàn Thành phố đã đưa vào hoạt động 502 dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu năm nay là thực hiện 55% dịch vụ công trực tuyến, đòi hỏi nỗ lực cao hơn nữa của hệ thống cơ quan hành chính Thành phố.

- Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã tổ chức cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên Đán vui tươi, phấn khởi, thiết thực, an toàn, tiết kiệm yên bình; công tác lễ hội được quản lý tốt hơn, có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hoá, giáo dục tiếp tục phát triển; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, số ca mắc bệnh giảm so với cùng kỳ năm trước.

- An ninh chính trị, trật tự trên địa bàn được giữ vững; đã đảm bảo tuyệt đối an toàn 624 các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thành phố. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn được tăng cường (so với cùng kỳ năm 2017: giảm 83 vụ cháy; giảm 02 người bị thương). Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, tổ chức giao nhận quân đạt 100% kế hoạch giao.

3. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo và ý kiến bổ sung của các đại biểu tại Hội nghị:

- Việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2018 tại một số nơi chưa quyết liệt; việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số quận, huyện, thị ủy chưa chủ động. Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; tình hình khiếu kiện tập trung đông người còn diễn biến phức tạp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc còn chậm.

- Nông nghiệp tuy có tăng trưởng nhưng còn ở mức thấp (2,04%). Công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án ở nhiều công trình còn chậm và vướng mắc; công tác vệ sinh môi trường; xử lý rác thải vẫn còn hạn chế; PCCC vẫn tiềm ẩn phức tạp (qua rà soát, còn 38 chung cư chưa đảm bảo quy định PCCC).

* Thứ hai, về kết quả 2 năm thực hiện Chị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chị thị 05, đặc biệt là với vai trò, vị trí của Thủ đô; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác, thời gian qua, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 18, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản kế hoạch thực hiện trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện được triển khai với tính sáng tạo và nhiều mô hình phong phú, hiệu quả, cách làm hay, gắn với thực hiện kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị; nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thủ đô.

2. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Sự gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đảng viên và cá nhân có lúc, có nơi còn lúng túng. Tính nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có nơi chưa cao, ảnh hưởng hiệu quả thực hiện Chỉ thị.

Thứ ba, về sửa đổi Quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI

- Thực hiện Quy định số 42-QĐ/TW, ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư Trung ương về nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy; Kết luận giám sát số 376- TB/UBKTTW, ngày 19/01/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI trên cơ sở kế thừa và phát huy ưu điểm những nội dung còn phù hợp của Quy chế làm việc 688; khắc phục một số bất cập và bổ sung những nội dung mới để đảm bảo phù hợp với các quy định mới có liên quan của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thành phố và phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể.

Việc tiến hành các bước rà soát, sửa đổi, bổ sung bảo đảm bài bản, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ. Tại Hội nghị hôm nay, với tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện Quy chế làm việc, trong đó xác định rõ thẩm quyền của Thành ủy, việc ủy quyền, phân công, phân cấp; tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, cá nhân các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên.
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đề nghị Thành ủy giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý, hoàn thiện, trình ký ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc.

Thứ tư, về nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018

Thưa các đồng chí!

Đây là thời điểm, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị Thành phố tiếp tục bước vào cao trào thực hiện các nhiệm vụ lớn của năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố. Với tinh thần “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho cả nước”, đòi hỏi các cấp, các ngành Thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trong đó cần lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở phải tiến hành song song các nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Thực hiện nghiêm túc chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với thực hiện Nghị quyết 39, Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của cấp ủy; triển khai việc thực hiện đánh giá cán bộ từ tháng 5/2018. Tập trung chỉ đạo thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố, làm cơ sở cung cấp những luận cứ khoa học cho việc chuẩn bị văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội, báo cáo Bộ Chính trị trong Quý IV/2018; tổ chức đánh giá 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

(2) Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường triển khai các biện pháp để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017. Chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung, sửa đổi, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định của Trung ương, Thành phố, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thẩm quyền, phát huy tính dân chủ, đoàn kết; quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

(3) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thu đua ái quốc; đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa; làm tốt việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Hai là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH.

- Ban cán sự đảng UBND Thành phố cần chỉ đạo, cải tiến, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, gắn với chủ đề năm 2018; tập trung đẩy mạnh CCHC theo chiều sâu, toàn diện hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; phân tích, đánh giá lại các chỉ số tăng trưởng, tập trung vào các chỉ số đạt thấp thời gian qua như công nghiệp điện tử, nông nghiệp,...; đánh giá năng lực sản xuất của từng ngành, năng lực sản xuất mới, khả năng kết nối với các chuỗi tiêu thụ hàng hóa; đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là 55 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các tổ chức; các dự án cấp nước sạch trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thực hiện các Quy tắc ứng xử văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ, hoàn thiện các quy chế quản lý, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ từ hộ gia đình đến tổ dân phố, khu dân cư; chú trọng kiểm tra, đôn đốc gia cố, bảo vệ đê kè, phòng, chống lụt bão trên địa bàn.

Thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ đặt ra cho Thành phố 9 tháng cuối năm 2018 hết sức nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tin tưởng các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Xin chân thành cảm ơn!/.
* Tít bài do Báo Kinh tế & đô thị đặt