Tiếp tục đề nghị cho lùi thời gian trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Lần thứ tư, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được đề nghị điều chỉnh lùi thời điểm trình Quốc hội xem xét. Đó là thông tin được đưa ra tại Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16/4.

Sáng 16/4, tại Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, vẫn còn có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình. Một số cơ quan vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đề xuất đưa vào Chương trình, hồ sơ đề nghị xây dựng một số luật chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Nguyên nhân được chỉ ra là vẫn còn có tình trạng lãnh đạo một số cơ quan vẫn chưa chỉ đạo sát công tác xây dựng pháp luật; chưa tính toán kỹ về phạm vi điều chỉnh, nội dung cũng như tác động của các chính sách; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023. Trong năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình với 17 dự án. Tại Kỳ họp thứ 3 sẽ bổ sung 3 dự án trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và 2 dự thảo Nghị quyết. Đồng thời bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 3 Dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chính phủ cũng đề nghị, tại Kỳ họp thứ 4, bổ sung vào Chương trình Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp. Đồng thời bổ sung vào Chương trình thông qua 3 dự án và cho ý kiến đối với 8 dự án.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đề nghị lùi thời hạn trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện Dự án Luật để trình Quốc hội.

Trong báo cáo thẩm tra vấn đề này, liên quan đến đề nghị lùi thời điểm trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội Dự án Luật nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể. Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, đây là Dự án Luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào Chương trình từ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019), sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, lý do đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW không phải là vấn đề mới, khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào Chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này. Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi 1 kỳ họp, để trình Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cũng cho rằng, trong mối quan hệ giữa Luật Đất đai và Luật Đấu thầu thì việc đấu thầu, đấu giá các dự án sử dụng đất trong Luật Đất đai có liên quan chặt chẽ với Luật Đấu thầu. Do đó, khi lùi sửa đổi Luật Đất đai thì cũng xin lùi sửa đổi Luật Đấu thầu để bảo đảm tính chặt chẽ. 

Báo cáo thêm về việc lùi Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, Bộ được phân công chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) từ năm 2021. Đến nay, cơ bản đã xây dựng và hoàn thiện các dự thảo luật, tờ trình, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, báo cáo đánh giá tác động các chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, cần thiết có nghị quyết của T.Ư tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TƯ (khóa XI) làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật và là căn cứ quan trọng trong công tác lấy ý kiến, thẩm định và trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Thảo luận về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, các điều kiện cần thiết liên quan đến Dự án Luật này đã đầy đủ và các vướng mắc từ 19 nhóm vấn đề đã gom lại còn 6 nhóm vấn đề. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thiện Dự án Luật để đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của đại biểu Quốc hội, Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án rất cấp thiết, vì vậy, chỉ nên lùi dự án luật này một kỳ họp, vì tháng 5/2022, dự kiến T.Ư Đảng cho ý kiến, ban hành Nghị quyết nên đến tháng 10/2022, Chính phủ phải trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu; tháng 5/2023, Quốc hội thảo luận lần thứ hai. “Phải bố trí xem xét, thảo luận, thông qua dự án luật này tại 3 kỳ họp vì đây là luật quan trọng, mà luật này có thể còn phải lấy kiến nhân dân”- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình lùi dự án Luật Đất đai (sửa đổi) một kỳ họp, trình Quốc hội về việc này ở Kỳ họp thứ 4 như đề xuất của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, về xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của T.Ư. Sau kỳ họp thứ nhất, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã làm việc với Bộ TN&MT đối với lĩnh vực này. Cho nên lần này phải quyết tâm, không thể nào lùi được nữa.

Kết luận phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét việc lùi Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) một kỳ họp, từ Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.