Tiếp tục đổi mới, xứng đáng là người đại diện của Nhân dân

Quốc Toản - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 5/12, đến dự và phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ ba HĐND TP khóa XV, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh về một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của kỳ họp, để các đại biểu nghiên cứu trong quá trình thảo luận, quyết định.

Trong đó, về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2017 và kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô, Bí thư Thành ủy cho biết, Luật Thủ đô ra đời đã tạo những điều kiện thuận lợi giúp Hà Nội thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, bước đầu tạo được những chuyển biến tiến bộ sau 3 năm triển khai thực hiện.
Năm 2016, cùng với cả nước, thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường; ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất lợi và tác động của sự cố môi trường nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung;… Song, với tinh thần triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã có nhiều đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội gắn với thực hiện 8 chương trình công tác và 02 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển du lịch và công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND Thành phố các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV
Cùng với kiện toàn, ổn định bộ máy hành chính từ Thành phố tới cơ sở, Thành phố quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp; chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Nhằm thúc đẩy một số lĩnh vực công tác còn hạn chế, yếu kém, Thành ủy đã ban hành các chỉ thị quan trọng về bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác hòa giải;… Các công việc của năm kế hoạch đầu tiên 2016 - 2020 đã được Thành phố triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trong đó có nhiều nội dung quan trọng trình HĐND Thành phố xem xét tại kỳ họp lần này.

Bí thư Thành ủy đề nghị các vị đại biểu bám sát các Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô; căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố và từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển của Thành phố từ khi có Luật Thủ đô, nhất là trong năm 2016. Chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích, làm rõ nguyên nhân. Trong đó, chú ý đối chiếu với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình năm tới về cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cho năm 2017. Đặc biệt chú trọng các giải pháp đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành uỷ; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố; giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các lĩnh vực công tác còn yếu kém, đang được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm, như: cấp nước sạch, nhất là khu vực nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường các sông, hồ, làng nghề, xử lý rác thải, nước thải; giải ngân xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề vi phạm trật tự xây dựng…
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những vấn đề HĐND Thành phố sẽ quyết nghị nêu trên là những nội dung có tính chiến lược, định hướng cho sự phát triển toàn diện của Thành phố và tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân, sự ổn định, phát triển của Thủ đô trong những năm tới. Những nội dung này đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy trình, nhiều nội dung đã được Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương.

Trong quá trình thảo luận những nội dung trên, đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nghiên cứu, trao đổi kỹ lưỡng, đối chiếu với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, xem xét tính hiệu quả và ảnh hưởng có thể có của những quyết sách này tới đời sống xã hội, để những nghị quyết được thông qua là những quyết sách quan trọng, có cơ sở pháp lý chặt chẽ, hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao, giúp tháo gỡ được những khó khăn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu đặc biệt quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng là: Dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.
Trong điều kiện tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương đối với Hà Nội giảm so với trước (còn ở mức 35%), nhu cầu nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thủ đô lại rất lớn, đòi hỏi Thành phố phải huy động mọi nguồn lực, trong đó chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 Các đại biểu dự kỳ họp
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn với mức độ có thể lớn hơn so với năm 2016. Thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy mong muốn hệ thống chính trị các cấp và các vị đại biểu HĐND từ Thành phố tới cơ sở chung sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

“Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tin tưởng, HĐND Thành phố khóa XV sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu, nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp nhằm đẩy nhanh hơn nữa sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; quyết liệt hơn trong các hoạt động giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, những việc còn tồn đọng, bức xúc trong xã hội, nâng cao vai trò của HĐND trong toàn bộ các hoạt động của hệ thống chính trị ở Thành phố, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”, Bí thư Thành ủy nói.