Tiếp tục giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô

Dương Tùng
Chia sẻ

Chiều 7/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đoàn công tác của Thành ủy đã dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội năm 2021.

Trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, các giải pháp chỉ đạo tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có chất lượng, chiều sâu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả giải pháp đột phá “hoàn thiện quy trình, quy chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương”; ban hành 64 quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn trên các lĩnh vực, tạo sự liên thông, đồng bộ, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả” gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đã góp phần xây dựng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, trong năm 2021, lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vừa là lực lượng “nòng cốt” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận định, trong năm qua, công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là dấu ấn đặc biệt của Đảng ủy, trong đó hạt nhân là Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành công của những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2021 diễn ra tại thành phố như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thể hiện sinh động việc lực lượng Công an Thủ đô đã bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, an ninh quốc gia trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá, công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội gắn với rất nhiều con số ấn tượng, những điểm sáng, điển hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Chu Ngọc Anh cho rằng, nổi bật trong năm qua, Công an Thủ đô là lực lượng nòng cốt, tiên phong nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19… song song với thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp... Tất cả những công việc nêu trên đều nhận được sự cảm phục cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025", Công an thành phố đã hoàn thành 32/32 nhiệm vụ công tác trọng tâm của chương trình trong năm qua.

“Tất cả những nhiệm vụ nêu trên, đặt trong bối cảnh diễn biến đặc biệt phức tạp của dịch Covid-19 đã làm sinh động và rõ nét hơn dấu ấn của Công an thành phố trong năm qua”, đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định.

Bên cạnh phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Công an thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục, đặc biệt là tăng cường công tác dự báo trong tình hình mới gắn với yêu cầu tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật…

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố để thực hiện sứ mệnh giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đồng chí Chu Ngọc Anh yêu cầu Công an thành phố tiếp tục chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, biện pháp, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác, huy động các nguồn lực nhằm giữ vững, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn Thủ đô.

“Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có niềm tin sâu sắc, mạnh mẽ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nói.