Tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân

Chia sẻ

KTĐT - Trong 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công quan trọng, đáng chú ý là tỷ lệ nghèo đói từ 58% hiện đã giảm xuống còn 10%.

KTĐT - Trong 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công quan trọng, đáng chú ý là tỷ lệ nghèo đói từ 58% hiện đã giảm xuống còn 10%. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng với dân số 87 triệu người, với độ tuổi trẻ và truyền thống lao động cần cù, lạc quan, tôi tin, các bạn còn nhiều tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn.


Tôi đánh giá cao sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu vực tư nhân trong việc đóng góp tới 47% GDP và tạo ra nhiều việc làm mỗi năm. Do đó, tôi nghĩ, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục hỗ trợ phát triển khu vực này. Các bạn cũng cần dành sự đầu tư lớn hơn là chất lượng nguồn nhân lực. Bởi đây sẽ là yếu tố then chốt đưa Việt Nam vượt khỏi ngưỡng nước có thu nhập trung bình trong những năm tới.