DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật về Hội

Nguyễn Vũ
19-11-2016 09:35
Kinhtedothi - Theo chương trình của Quốc hội, dự kiến Dự án Luật về Hội; Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2.
Tuy nhiên, qua quá trình thảo luận, cả 2 Dự Luật đã được thống nhất rút khỏi chương trình để tiếp tục xem xét vào kỳ họp sau.
Tại báo cáo của UBTV Quốc hội về nội dung này vừa ban hành, UBTV Quốc hội nêu rõ, nội dung của cả dự án luật đang còn ý kiến khác nhau.
Với Dự án Luật Về hội, đa số ý kiến ĐB cho rằng, nhiều nội dung trong Dự Luật chưa thật phù hợp với thực tiễn của hoạt động hội trong những năm qua. Thậm chí, có quy định còn hạn chế hơn so với pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, nặng về yêu cầu quản lý Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Quốc hội cho cơ quan soạn thảo có thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân là đối tượng điều chỉnh để hoàn thiện Dự Luật nhằm tạo sự đồng thuận cao của Quốc hội.
UBTV Quốc hội cũng đã gửi phiếu xin ý kiến các ĐB về nội dung này. Kết quả có 443/460 (xấp xỉ 90% tổng số ĐB Quốc hội) ĐB tham gia điền phiếu thăm dò đồng ý chưa thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Một số ĐB đề nghị giao Chính phủ tiếp tục chuẩn bị thêm. Trong quá trình chuẩn bị, Chính phủ chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và cố gắng trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017).
Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, UBTV Quốc hội cho biết, sau khi gửi phiếu xin ý kiến ĐB và kết quả tổng hợp cho thấy, có 448/460 (chiếm trên 90% tổng số ĐB Quốc hội) đồng ý chưa thông qua Dự Luật tại Kỳ họp thứ 2 này. Một số ĐB đề nghị UBTV Quốc hội chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng từng điều khoản của Luật và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để tiếp tục hoàn chỉnh và trình Quốc hội xem xét việc thông qua tại kỳ họp tới.