Tiếp tục kiểm tra 15 lễ hội của Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết, năm 2015, Sở sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra các hoạt động tổ chức và quản lý lễ hội.

Hiện nay, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra tại lễ hội chùa Hương, lễ hội Gióng, lễ hội chùa Đậu. Từ nay đến hết tháng 5 sẽ tiếp tục kiểm tra 15 lễ hội khác. Các nội dung được chú trọng kiểm tra bao gồm: Treo cờ Tổ quốc và cờ hội, đặt hòm công đức, nếp sinh hoạt văn minh, văn hóa trong lễ hội; tính hợp pháp nội dung kịch bản của lễ hội. Công tác quy hoạch hàng quán, nơi trông giữ xe, an ninh trật tự, VSMT, hoạt động mê tín dị đoan, lên đồng, đốt vàng mã, đặt tiền lễ cũng được lưu tâm. Đặc biệt, các đoàn thanh tra văn hóa cũng chú trọng đến các hiện vật do cung tiến, tự dựng trong di tích.