Tiếp tục kiến nghị hủy truy thu 350 tỷ đồng thuế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiệp hội xăng dầu Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính thu hồi lại Thông báo số 17060/BTC - VP ngày 7/12/2012 theo đúng đề nghị của Bộ Tư pháp và thực hiện đúng về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, lần thứ 2 Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng cho phép toàn bộ số thuế nhập khẩu xăng dầu 350 tỷ đồng bị truy thu vừa qua mà 7 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã nộp sẽ được khấu trừ vào năm sau.