Tiếp tục tham mưu các chủ trương về phòng, chống tham nhũng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 21/1, Ban Nội chính T.Ư đã tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Theo Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư Phạm Anh Tuấn: Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các yêu cầu chính trị, năm 2015, Ban Nội chính T.Ư đã đề ra 11 nhiệm vụ, công tác trọng tâm như tập trung theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại một số bộ, ngành địa phương. Ban Nội chính T.Ư cũng tiếp tục chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về chủ trương và các chính sách lớn về công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng. Ban hành các văn bản, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo sau các phiên họp và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo. Xây dựng Kế hoạch các thành viên Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức ở T.Ư và một số địa phương.