Tiếp tục thực hiện “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”

Chia sẻ

KTĐT - Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ (2012 - 2017) đã thành công tốt đẹp và tiến hành bế mạc chiều 24/11.

>>>Kế thừa – Ổn định – Phát triển đồng hành cùng xây dựng đất nước

 

Đại hội đã thông qua các báo cáo: Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2007-2012); Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017); thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh gồm 89 Hòa thượng; suy cử Hội đồng Trị sự gồm 199 đại biểu chính thức và 66 đại biểu dự khuyết; thông qua danh sách tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cho 1.180  tăng, ni trên cả nước.

 

Phiên họp thứ nhất, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa VII đã suy cử Ban thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 24 Hòa thượng và tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng Chứng minh TƯ GHPG Việt Nam; suy tôn  Hòa thượng Thích Trí Tịnh tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPG Việt Nam nhiệm kỳ 2012- 2017.

Tiếp tục thực hiện “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” - Ảnh 1

Chủ tịch UB TƯ. MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trao Bằng khen cho GHPGVN.

Đại hội cũng chứng kiến và đón nhận Huân chương Độc lập của Chủ tịch Nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của MTTQ Việt Nam, Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN cho các giáo phẩm, tăng ni, phật tử có đóng góp lớn trong hoạt động phát triển phật giáo Việt Nam  5 năm qua…

Phát biểu bế mạc Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam khẳng định, Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp và nhiệm kỳ tới GHPG Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, cùng với các tổ chức tôn giáo thân hữu đang quyết tâm làm “lợi Đạo, ích Đời” cho đất Việt Nam…..

Chặng đường phát triển hơn 30 năm qua của GHPG Việt Nam có sự đóng góp công đức to lớn của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước; sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho GHPG Việt Nam không ngừng phát triển bền vững về mọi phương diện.

Tin tưởng, với sự gia trì của Tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ của Đảng và Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của chư tăng ni, phật tử sẽ giúp cho GHPG Việt Nam vững tiến, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước.