Tiết kiệm gần 638 tỷ đồng chi cho năng lượng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Gần 58.000 TOE (tấn dầu quy đổi) là tổng khối lượng năng lượng tiết kiệm được qua Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK & HQ) TP năm 2011.

Trong đó, tiết kiệm điện được 16.684 TOE - 108 triệu kWh, khí 753 TOE, sản phẩm dầu 15.596 TOE, than 8.217 TOE, năng lượng phi thương mại 16.750 TOE, tương đương tiết kiệm gần 638 tỷ đồng. Ngày 5/4, đại diện Ban chỉ đạo Chương trình cho biết, năm 2012 sẽ tập trung vào 3 mục tiêu: Đẩy mạnh SDNLTK & HQ trong KCN - làng nghề tập trung và tòa nhà thương mại; Thí điểm triển khai trong phương tiện GTVT; Tạo chuyển biến trong hành động thông qua các mô hình trình diễn. Dự kiến kinh phí khoảng 5,5 tỷ đồng.