“Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - hành trình đến di sản nhân loại”

Nhật Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vừa được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, NXB Thế giới đã cho ra mắt cuốn “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – hành trình đến di sản nhân loại”.

Sách do GS.TS Nguyễn Chí Bền, PGS.TS Từ Thị Loan và các cộng sự tuyển chọn gồm 3 phần: Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (gồm những bài viết giới thiệu sơ bộ về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt); Để được UNESCO vinh danh (gồm các bài viết giúp người xem hình dung được quá trình lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO) và Để di sản mãi trường tồn và lan tỏa (những bài viết nêu lên những vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản). Theo GS.TS Nguyễn Chí Bền, trong bối cảnh di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ còn nhiều vấn đề về quản lý, phát huy giá trị, hy vọng cuốn sách sẽ góp phần giúp công chúng có cái nhìn toàn vẹn và đầy đủ về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.