Tỉnh Hưng Yên: Công tác phân loại đô thị còn nhiều hạn chế

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc hình thành và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa đáp ứng với chương trình, định hướng của quốc gia. Nhiều đô thị có lộ trình nâng loại chưa được quan tâm đầu tư để đạt được các tiêu chí về phân loại đô thị.

Đây là nội dung thông báo ý kiến về kết quả kiểm tra định kỳ tổ chức thực hiện công tác phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Xây dựng. Căn cứ vào quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1292/2021/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, việc tổ chức thực hiện công tác phân loại đô thị tại một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Công tác phân loại, nâng cấp đô thị của tỉnh Hưng Yên tồn tại nhiều hạn chế.
Công tác phân loại, nâng cấp đô thị của tỉnh Hưng Yên tồn tại nhiều hạn chế.

Theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia tại Quyết định số 1659/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức, thực hiện công tác phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến hình thành 1 đô thị loại II (TP Hưng Yên); 5 đô thị loại IV (thị trấn Khoái Châu, thị trấn Bần Yên Nhân, thị trấn Như Quỳnh, thị trấn Văn Giang, thị trấn Yên Mỹ); hình thành mới 1 đô thị loại III và 2 đô thị loại V.

“Nhưng tính đến hết năm 2021, tỉnh Hưng Yên có 22 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại III (TP Hưng Yên), 1 đô thị loại IV (thị xã Mỹ Hào), 20 đô thị loại V. Như vậy, việc hình thành, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa đáp ứng với chương trình, định hướng quốc gia. Nhiều đô thị có lộ trình nâng loại lên đô thị loại IV, loại II nhưng chưa được quan tâm đầu tư để đạt các tiêu chí về phân loại đô thị” - văn bản nêu rõ.

Qua khảo sát thực tế tại khu vực các xã Đồng Tiến, Dân Tiến, Hồng Tiến (huyện Khoái Châu) được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V và Báo cáo số 01/2022/BC-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện công tác phân loại đô thị. Nhưng hồ sơ phân loại đô thị chưa đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13; 16 Đề án nâng loại đô thị loại V giai đoạn 2016 - 2020 có tên gọi chưa đảm bảo về đối tượng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13; Quyết định nâng loại vào năm 2020 chưa đảm bảo quy định thuộc điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên rà soát tổng thể việc tuân thủ các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH1 ở những khu vực đã nâng loại đô thị loại V trong giai đoạn 2016 - 2020 và báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng làm rõ các nội dung được nêu ra.

Đồng thời chỉ đạo việc xây dựng chương trình phát triển đô thị trên địa bàn bám sát và phù hợp với chương trình, định hướng, kế hoạch phát triển đô thị quốc gia như: Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 241/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo UBND TP, thị xã, huyện rà soát hệ thống đô thị trên địa bàn, đối chiếu quy định về phân loại, kế hoạch phân loại đô thị để xây dựng lộ trình đầu tư phát triển phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần